Skelforretninger

Vi ved alle sammen godt, at når vi køber en ⓘ - ejendom, så har vi pligt til at passe på den. Vi har endda også pligt til at passe på det offentlige rum ved ejendommen. Fx så skal vi feje sne væk fra fortovet og sørge for, at der ikke er isglat. Almindelige mennesker, der går på det, skal jo helst ikke falde og brække et ben. Og heldigvis er der meget få mennesker, som ikke passer disse pligter. Vi ved også, at vi ikke skal genere vores naboer. Hverken med støj, eller skygge fra store træer. Vi ved, at alle har krav på rimelige forhold i nabolaget.

Hvor er skellet?

Men ved vi, hvad der er rimeligt? Måske har vi hørt om, at nogle naboer lidt længere nede på vejen har haft en tvist. De har været uenige om, hvor højt hegnet i skellet mellem deres ejendomme skulle være. De har haft en sag. Om naboret. De har måske ovenikøbet skullet have en skelforretning lavet for at få fastlagt helt præcist, hvor skellet imellem ejendommene ligger. Læs om skelforretning her: https://naboret.com/skelforretning/

Nu er naboret et ret stort felt. Nogle domme, der er faldet i naboretssager, bliver udskrevet på baggrund af helt præcise love, andre domme bliver udskrevet på baggrund af, hvad der anses for acceptabelt – eller ikke acceptabelt – i lige præcist det område, hvor sagen har udspillet sig. Fx er klare regler for alle områder om, hvor højt et hegn må være. Bliver naboerne enige om at etablere et lavere hegn, er det acceptabelt. Bliver de ikke enige, så kan det være, at der skal tilkaldes et hegnstilsyn, som vil afgøre, hvor højt hegnet skal være. Det kan også være, at der er tvister om, hvor skellet i virkeligheden ligger. I det tilfælde skal der også tilkaldes et hegnstilsyn, som afgør, hvor skellet ligger. I nogle tilfælde kan det medføre, at der skal laves en skelforretning, fordi de eksisterende betingelser bevirker, at skellet måske skal flyttes.

Helt klare regler

Men der er tilfælde inden for naboret, hvor der ikke er nedskrevne love og klare retningslinjer. I sådanne tilfælde bliver der afsagt en dom, som beror på, hvad der generelt anses for acceptabelt i området. Det betyder, at der kan være forskelle i, hvad dommene foreskriver. Det, som er ’afgørende’ for den dom, som bliver afsagt, er, hvad er acceptabelt. Og det ændrer sig. Der er med andre ord ikke nogen faste regler. Det, der ligger til grund for dommen, er, hvad almindeligvis kan accepteres. Kan det fx accepteres, at der er støj fra naboens hus hver dag – eller kan det ikke accepteres? Hvad ligger til grund? Bor du ved siden af et industrikvarter, ja så er det muligt, at det kan accepteres. Bor du i et stille boligområde, ja, så er det nok ikke sandsynligt, at støj hver eneste dag kan accepteres.

Naboret er derfor ikke et nemt område at bevæge sig ind i, hvis du har et problem med dine naboer. Derfor er det en god idé at tale med en advokat om problemet med naboerne, inden du begynder at overveje at lægge sag an.