Et team er som tandhjul der passer sammen

Samfundet udvikler sig altid. På en eller anden vis. Moderne teknologi har gjort livet nemmere for os. Alligevel, så er der nogle fordomme, som slet ikke hører nutiden til, der hænger fast. Godt fast. Fx sådan noget som, at kvinder skal have mindre i løn for samme arbejde – i forhold til mænd. Eller sådan noget som, at kvinder ikke kan udføre det samme job, som mænd kan. Til den første problemstilling vil jeg slet ikke kommentere. Jeg har min mening. Men til den anden, vil jeg gerne hæfte et par ord:

Den fysiske forskel

Det er rigtigt, at kvinder ikke altid kan udføre det samme arbejde, som en mand kan. Simpelthen fordi fysikken ikke er den samme. Men i dag, hvor den moderne teknologi anvendes overalt, er der sådan set ikke nogen grund til, at kvinder ikke arbejder på lige fod med mænd. Vi arbejder jo oftest med en PC. Og kvinder kan altså lære at håndtere ⓘ - værktøj, der bruges indenfor industri og håndværk. Så: Den der med, at kvinder ikke kan det samme som mænd, holder altså ikke helt. Kvinder kan også meget andet – som mange mænd måske også kan. Kvinder skal derfor indgå i team samarbejde med mænd.

Det kan der være mange, der synes er en floskel. Det er det ikke. Kvinder kan nemlig tilføre et team dimensioner i arbejdet, som ikke ville kunne ’opdages’ eller spores, hvis teamet kun bestod af mænd. (Og omvendt: Mænd kan tilføre teams nye dimensioner, hvis teamet kun bestod af kvinder.)

Team samarbejde uanset køn

Det er derfor altid godt, hvis et team består af begge køn. Teamets medlemmer vil nemlig kunne afdække flere forhold i arbejdet hurtigere. Det betyder at effektiviteten forøges. Og det er det, som team samarbejde handler om: Effektivitet – i komplicerede arbejdsgange og problemstillinger. Men, hvad er et godt team, så?

Godt spørgsmål. Et godt team er ikke altid et hold mennesker, der har de samme kvalifikationer og kompetencer. Tværtimod. Dit spørgsmål om, hvad et godt team er, kan besvares med følgende: Et godt team består af mennesker med forskellige kompetencer og kvalifikationer, som komplementerer hinanden. I dag giver det ikke mening at tale om gode teams, hvis alle i teamet kun kan udføre det samme arbejde. Det kunne måske komme på tale, hvis vi taler om masseproduktion af et produkt. Men i dag lever de fleste danskere ikke af at arbejde ved et samlebånd. Vi er veluddannede. Vi lever i et videnssamfund. Og vores arbejdsopgaver er meget individuelle. Der er ikke to arbejdsopgaver, der er helt ens. Derfor: Et godt team, er et hold mennesker, der har viden, og som kan supplere hinanden, når en opgave skal løses.

Teambuilding styrker teams – bevisligt

Det er komplekst. Ja. Men det er også spændende. Generelt kan vi sige, at vores arbejdsliv er blevet meget rigere set i forhold til tidligere tider. Vi står ikke længere ved samlebånd. Vi bruger intellektet.  Men vores arbejdsliv er måske også blevet meget mere sårbart, netop fordi det er blevet mere komplekst og derfor er afhængigt af godt team samarbejde. Et team består jo af forskellige mennesker. Netop derfor har mange teams stor gavn af at deltage i de særlige teambuilding aktiviteter, der udbydes.