Holdning til LEAN

0
Holdning til LEAN

Jeg har været ude at undervise hele dagen, og er lige kommet hjem. Jeg er godt træt i hovedet, men glæder mig også til at vi fortsætter undervisningen i morgen. Jeg er LEAN konsulent i Leanakademiet og skal rundt til mange virksomheder for at undervise dem i LEAN princippet. Det er et utroligt spændende job, jeg har, fordi jeg skal ikke bare formidle en masse viden, så det bliver forståeligt overfor kursisterne. Jeg skal oftest undervise virksomhedens ledelse i LEAN filosofien baseret på den specifikke virksomheds virkelighed.

Det er en udfordring, fordi det kræver, at jeg først kender virksomheden: Hvad producerer de, eller hvilken service er det, de yder? Hvordan er deres arbejdsgange, og hvor ser de selv, at de har problemer? Jeg er ligesom nødt til at lave en SWOT analyse sammen med virksomhedens medarbejdere, så det er muligt at afdække virksomhedens styrker og svagheder. Det er ikke altid nemt at få alle medarbejdere i tale, men når det lykkes, så er vi godt på vej.

Afdække problemer

I dag har vi fået afdækket en del af problemerne, virksomheden har på det konkrete plan. Vi har opdaget, at papirarbejdet faktisk kan skæres ned, så de ansatte får mere tid til analyser. De bruger så meget tid på at dobbeltrapportere, at de faktisk mister en time dagligt. Med en ganske lille omlægning af rapporteringsgangen i virksomheden kan de ansatte få mere tid til at lave det, de helst vil. Bare for at give dig et eksempel.

Vi har også formået at få identificeret nogle af virksomhedens virkeligt stærke punkter. De har bl.a. et distributionsnetværk, som når langt og hurtigt. Det er en fordel i deres niche.

I morgen skal vi videre med at introducere alle medarbejdere i virksomheden til LEAN filosofien.

Det har taget mig en del år at finde ud af, at jeg ville være LEAN konsulent. Og det har da også krævet, at jeg selv har finansieret en del af min uddannelse. Men det er alle pengene værd, og mere til. Jeg har altid interesseret mig for organisation. Dengang jeg gik i skole, havde vi et fag, som hed organisationslære. Det handlede om, hvordan forskellige organisationer er sat sammen. De fleste af mine klassekammerater syntes, det var dødkedeligt. Jeg syntes dengang, at det var rigtigt spændende. Måske forklarer det, hvorfor jeg i dag er konsulent i LEAN principperne.

Effektivisering

Lean handler om, hvordan man kan effektivisere organisationer. Det er en filosofi, som i høj grad læner sig op ad japansk virksomhedskultur. Toyotas virksomhedskultur har lagt en masse af LEAN filosofiens grundsten. Det er faktisk sådan, at mange af begreberne vi bruger i undervisningen, kommer fra det japanske sprog. Det kan godt virke lidt kunstigt i ny og næ, men det fungerer, når vi kan forklare dem for kursisterne.

PS:
SWOT er en forkortelse for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats.
En SWOT analyse kan bruges på mikroniveau – fx i forbindelse med en virksomheds udvikling af en strategi for de næste år.
Den kan også bruges på makroniveau – fx i forbindelse med en afdækning af et lands udviklingsmuligheder. Og når mulighederne er afdækkede helt, kan mange i de pågældende lande få god gavn af rådgivning fra for eksempel en pengeguru, der kan hjælpe med økonomisk vejledning.